Terjemah Ro'sun Sirah - Macam-macam Kosa Kata Lain (3)

Terjemah Ro'sun Sirah - Macam-macam Kosa kata lain (3)

Kelas 2/II Pelajaran Bahasa Arab Dasar dalam kitab Ro'sun Sirah Pelajaran Kesembilan - Tentang Macam-macam Kosa kata lain (3)

Pada tulisan ini, kita akan belajar materi kelas 2 semester II yaitu menghafal kosa kata bahasa arab Tentang Waktu dalam di kitab Ro'sun Sirah

Pelajaran Kesembilan - Tentang Macam-macam Kosa kata lain (3)

Arab-Pego-Jawa-Latin-Indonesia

LATIN JAWA TERJEMAH PEGO ARAB No
Hibatun Aweh Pemberian اَوِیهْ هِبَةٌ ٢١
Yasirun Gampang Mudah ڮَامْڤَاڠْ یَسِیْرٌ ٢٢
Fathun Buka’ Membuka بُوکَاءْ فَتْحٌ ٢٣
Bayanun Terang Penjelasan تۤرَاڠْ بَیَانٌ ٢٤
Kasalun Males Malas مَالۤسْ کَسَلٌ ٢٥
Ghommun Susah Susah سُوسَاهْ غَـمٌّ ٢٦
Khusronun tuno Rugi تُوْنَا خُسْرَانٌ ٢٧
Ta’abun Payah Capek ڤَایَاهْ تَعَبٌ ٢٨
Fauzun Bejo Kesuksesan بۤـجَا فَوْزٌ ٢٩
Jiddun Mempeng Bersungguh-sungguh مۤمْڤۤڠْ جِدٌّ ٣٠

Tips supaya mudah menghafal:

  • Selalu mendoakan Orang Tua dan Guru
  • Berdoa sebelum belajar
  • Dibaca berulang-ulang kosa katanya yang arab-pego atau latin-jawa 
  • Dibaca dengan lagu/irama seperti yang sudah dicontohkan oleh ustadz-ustadzahnya, dan
  • Setiap hari dibiasakan melafalkan kosa bahasa arab yang sudah dihafal sebelumnya

Sekian pembahasan kosa kata bahasa arab dasar pada kelas 2 semester II di dalam kitab Ro'sun Sirah - Macam-macam Kosa kata lain (3) ini, mudah mudahan bermanfaat. Amin.

Lihat materi kelas 2 semester II lainya pada kitab Ro'sun Sirah: